Search

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สื่อการเรียนการสอนคณิต ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร(ต่อ)
กราฟ
ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย
อสมการ
ความน่าจะเป็น
สถิติ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม(ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  มนตรี   นามสกุล  ลิ้มฉาย
ชื่อเล่น  อ.บอล
ภูมิลำเนา  ราชบุรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
สอน  วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ